Công đoàn Việt Nam qua các kỳ đại hội

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 sẽ được tổ chức từ ngày 24 đến 26-9 ở Thủ đô Hà Nội. Chuẩn bị công tác nhân sự Đại hội

Vị trí “Trung tâm của Trung tâm” tại căn hộ cao cấp Opal Skyline Đại lộ Bình Dương
Không phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS
Ấn Độ: Bắt 1 người đàn ông giết 33 tài xế, phụ xe

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 sẽ được tổ chức từ ngày 24 đến 26-9 ở Thủ đô Hà Nội.

 • Chuẩn bị công tác nhân sự Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII
 • Tăng cường tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
 • Đại hội XII Công đoàn Việt Nam chuẩn bị diễn ra từ ngày 24 đến 26-9
 • Chuẩn bị công tác nhân sự Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII

  Chuẩn bị công tác nhân sự Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII

 • Tăng cường tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

  Tăng cường tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

 • Chuẩn bị công tác nhân sự Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII

  Chuẩn bị công tác nhân sự Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII

 • Tăng cường tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

 • Đại hội XII Công đoàn Việt Nam chuẩn bị diễn ra từ ngày 24 đến 26-9

Đây là sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của phong trào CNVC-LĐ, khẳng định vai trò, địa điểm của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn (CĐ) Việt Nam trong GĐ giai đoạn này.

Công đoàn Việt Nam qua 1 số kỳ đại hội - Ảnh 1.

Nhân dịp này, Báo Người Lao Động xin trình làng về 11 kỳ Đại hội CĐ đã qua của tổ chức CĐ Việt Nam

1. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ I

Đại hội diễn ra từ ngày 1 đến 15-1-1950 ở tỉnh Thái Nguyên. Đại hội đã quyết nghị về nhiệm vụ trước mắt của CĐ đối có đường lối kháng chiến, kiến quốc của Đảng. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 21 ủy viên chính thức và 4 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Hoàng Quốc Việt được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Trần Danh Tuyên được bầu làm Tổng Thư ký.

2. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ II

Họp từ ngày 23 đến 27-2-1961 ở Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã thông qua 1 số 1 sốh thức tốt nhất để thực hiện đường lối, chính sách bán hàng mà Đại hội toàn quốc lần thứ III của Đảng đã vạch ra về công cuộc thi công chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, làm cơ sở vững chắc cho cuộc đấu tranh thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà.

Đại hội chọn lọc đổi tên Tổng LĐLĐ Việt Nam thành Tổng CĐ Việt Nam. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 55 ủy viên chính thức và 10 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Hoàng Quốc Việt được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Trần Danh Tuyên được bầu làm Tổng Thư ký.

3. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ III

Đại hội diễn ra từ ngày 11 đến 14-2-1974 ở Thủ đô Hà Nội. Đại hội biểu dương 1 số thành tích lớn lao của giai cấp công nhân (CN) và phong trào CĐ trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước và thi công chủ nghĩa xã hội trong hơn 10 năm và đề ra nhiệm vụ cho công tác CĐ trong GĐ mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 72 ủy viên, Ban Thư ký gồm 9 ủy viên. Đồng chí Tôn Đức Thắng được bầu làm Chủ tịch danh dự Tổng CĐ Việt Nam. Đồng chí Hoàng Quốc Việt được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Đức Thuận được bầu làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký. Các đồng chí Nguyễn Công Hòa, Trương Thị Mỹ được bầu làm Phó Chủ tịch.

4. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ IV (nhiệm kỳ 1978 – 1983)

Đại hội diễn ra từ ngày 8 đến 11-5-1978 ở Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã cụ thể hóa 1 số nhiệm vụ 1 sốh mạng của giai cấp CN và phong trào CĐ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng, nhiệm vụ trọng tâm là tập hợp, vận động CN lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ hai.

Công đoàn Việt Nam qua 1 số kỳ đại hội - Ảnh 2.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 155 ủy viên, Ban Thư ký gồm 12 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Văn Linh, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu làm Chủ tịch; đồng chí Nguyễn Hộ được bầu là Phó Chủ tịch; đồng chí Nguyễn Đức Thuận được bầu làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký.

5. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ V (nhiệm kỳ 1983 – 1988)

Đại hội diễn ra từ ngày 16 đến 18-11-1983 ở Thủ đô Hà Nội. Đại hội đề ra 1 số nhiệm vụ: Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất trong công nhân, viên chức; phát động phong trào công nhân, viên chức thi đua phục vụ nông nghiệp, đưa nông nghiệp từng bước tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa; lập lại trật tự xã hội trên mặt trận di chuyển bán; thực hiện tốt 1 số nhiệm vụ về văn hóa xã hội; tham dự thi công lực lượng vũ trang, củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự xã hội; phát triển hợp tác có CĐ Lào, Campuchia, Liên Xô và 1 số nước khác trên địa cầu, góp phần bảo vệ hòa bình và tiến bộ xã hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 155 ủy viên, Ban Thư ký gồm 13 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Đức Thuận được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Phạm Thế Duyệt được bầu làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký.

Công đoàn Việt Nam qua 1 số kỳ đại hội - Ảnh 3.

Đại hội lần thứ V đã nhất trí lấy ngày 28-7-1929, Ngày thành lập tổ chức Công hội Đỏ Bắc kỳ làm Ngày thành lập CĐ Việt Nam. Tháng 2-1987, đồng chí Phạm Thế Duyệt được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Vũ Định được bầu làm Phó Chủ tịch, đồng chí Dương Xuân An được bầu làm Tổng Thư ký.

6. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 1988 – 1993)

Đại hội diễn ra từ ngày 17 đến 20-10-1988 ở Thủ đô Hà Nội. Đại hội đề ra phương hướng nhiệm vụ, trong đấy hai nhiệm vụ chính là: Động viên cn , lao động đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, hăng hái đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm; chăm lo cuộc sống, bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động. Mục tiêu của Đại hội là “Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng vì việc làm, cuộc sống, dân chủ và công bằng xã hội”. Đại hội chọn lọc đổi tên Tổng CĐ Việt Nam thành Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 155 ủy viên, Ban Thư ký gồm 15 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Văn Tư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu làm Chủ tịch. Các đồng chí Dương Xuân An, Cù Thị Hậu được bầu làm Phó Chủ tịch.

7. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 1993 – 1998)

Đại hội diễn ra từ ngày 9 đến 12-11-1993 ở Thủ đô Hà Nội. Đại hội xác định mục tiêu của vận hành công đoàn trong 1 số năm tới là “Đổi mới tổ chức và vận hành CĐ; góp phần thi công và bảo vệ Tổ quốc; chăm lo và bảo vệ lợi ích của công nhân, lao động”.

Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 125 ủy viên, Đoàn Chủ tịch gồm 15 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Văn Tư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu làm Chủ tịch; đồng chí Cù Thị Hậu – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và 1 số đồng chí: Hoàng Minh Chúc, Nguyễn An Lương, Hoàng Thị Khánh được bầu làm Phó Chủ tịch.

8. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 1998 – 2003)

Đại hội diễn ra từ ngày 3 đến 6-11-1998 ở Thủ đô Hà Nội. Mục tiêu của Đại hội là “Vì sự nghiệp công nghiệp hóa, tiên tiến hóa đất nước. Vì việc làm, cuộc sống và quyền dân chủ của công nhân viên chức và lao động. Xây dựng giai cấp CN và tổ chức CĐ vững mạnh”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 145 ủy viên, Đoàn Chủ tịch gồm 17 ủy viên. Đồng chí Cù Thị Hậu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu làm Chủ tịch; 1 số đồng chí: Nguyễn An Lương, Đặng Ngọc Chiến, Đỗ Đức Ngọ, Nguyễn Đình Thắng được bầu làm Phó Chủ tịch.

9. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2003 – 2008)

Đại hội diễn ra từ ngày 10 đến 13-10-2003 ở Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã xác định khẩu hiệu hành động của CĐ Việt Nam trong thời kỳ mới là “Xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức CĐ vững mạnh, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động, góp phần tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, tiên tiến hóa đất nước”.

Công đoàn Việt Nam qua 1 số kỳ đại hội - Ảnh 4.

Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 155 ủy viên, bầu Đoàn Chủ tịch gồm 19 ủy viên. Đồng chí Cù Thị Hậu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu làm Chủ tịch; 1 số đồng chí: Đặng Ngọc Tùng, Nguyễn Hoà Bình, Nguyễn Đình Thắng, Đỗ Đức Ngọ, Đặng Ngọc Chiến được bầu làm Phó Chủ tịch. Tháng 12-2006, đồng chí Đặng Ngọc Tùng được bầu làm Chủ tịch. Tháng 9-2007, 1 số đồng chí Hoàng Ngọc Thanh, Mai Đức Chính, Nguyễn Thị Thu Hồng, Nguyễn Văn Ngàng được bầu làm Phó Chủ tịch.

10. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ X (nhiệm kỳ 2008 – 2013)

Đại hội diễn ra từ ngày 2 đến 5-11-2008 ở Thủ đô Hà Nội. Đại hội đề ra mục tiêu “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận hành của công đoàn 1 số cấp hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn vận hành chủ yếu, lấy đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động làm đối tượng vận động; chuyển mạnh vận hành công đoàn vào việc tổ chức thực hiện công dụng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; thi công quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước”.

Đại hội nhất trí số lượng Ban Chấp hành gồm 165 ủy viên, ở Đại hội đã bầu 160 ủy viên, số còn lại sẽ bầu bổ sung trong nhiệm kỳ. Đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu làm Chủ tịch; 1 số đồng chí: Nguyễn Hòa Bình, Hoàng Ngọc Thanh, Mai Đức Chính, Nguyễn Thị Thu Hồng và Nguyễn Văn Ngàng được bầu làm Phó Chủ tịch.

11. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2013 – 2018)

Đại hội diễn ra từ ngày 27 đến 30-7-2013 ở Thủ đô Hà Nội. Đại hội đề ra mục tiêu, phương hướng tổng quát trong nhiệm kỳ là “Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức vận hành công đoàn theo hướng vì đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước; tập trung hướng về cơ sở, thực hiện tốt công dụng chăm lo cuộc sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động;

Công đoàn Việt Nam qua 1 số kỳ đại hội - Ảnh 5.

Tham gia có hiệu quả vào công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội; nâng cao công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục và tổ chức thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, thi công tổ chức CĐ vững mạnh, góp phần thi công giai cấp công nhân càng ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp thi công và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Đại hội nhất trí số lượng ủy viên Ban Chấp hành gồm 175 ủy viên, ở Đại hội đã bầu 172 ủy viên, số còn lại sẽ bầu bổ sung trong nhiệm kỳ. Đoàn Chủ tịch là 27 ủy viên. Đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu làm Chủ tịch; 1 số đồng chí: Trần Thanh Hải, Mai Đức Chính, Nguyễn Thị Thu Hồng, Nguyễn Văn Ngàng và Trần Văn Lý được bầu làm Phó Chủ tịch.

Ngày 14-4-2016, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu làm Chủ tịch. Ngày 17-3-2017, đồng chí Trần Văn Thuật được bầu làm Phó Chủ tịch.

Tin-ảnh: T. Hương

Tham khảo thêm nhiều tài liệu khác ở chuyên mục cho thuê vinhomes central park

Bạn muốn nghiên cứu 1 số căn hộ cao tầng khác ở bình thạnh thì click ở đấy Căn hộ Bình Thạnh

COMMENTS