Cán bộ Công đoàn phải sâu sát, toàn tâm, toàn ý với NLĐ

Đối có giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn, cuộc đời sự nghiệp của Bác Tôn là di sản quý báu, tạo nền tảng, định hướng cho tổ chức làm việc của C

Kinh nghiệm chọn xưởng thi công lắp đặt nội thất chuyên nghiệp
Tại sao thiết kế nội thất nhà hàng ăn uống quy mô lớn
Chung cư cao cấp cho thuê Central Plaza 91 Phạm Văn Hai căn hộ mơ ước sống độc đáo

Đối có giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn, cuộc đời sự nghiệp của Bác Tôn là di sản quý báu, tạo nền tảng, định hướng cho tổ chức làm việc của Công đoàn Việt Nam không chỉ trong 1 vàih mạng giải phóng dân tộc mà cả trong thi công phát triển đất nước.

 • Công đoàn Việt Nam qua 1 vài kỳ đại hội
 • Khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam
 • Nhiều làm việc ý nghĩa nhân ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
 • Công đoàn Việt Nam qua 1 vài kỳ đại hội

  Công đoàn Việt Nam qua 1 vài kỳ đại hội

 • Khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam

  Khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam

 • Công đoàn Việt Nam qua 1 vài kỳ đại hội

  Công đoàn Việt Nam qua 1 vài kỳ đại hội

 • Khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam

 • Nhiều làm việc ý nghĩa nhân ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Bác Tôn 1 nhà yêu nước vĩ đại, người cùng sản kiên cường mẫu mực, người lãnh tụ kính mến của giai cấp công nhân (GCCN) và nhân dân 1 vài dân tộc Việt Nam. Cuộc đời, sự nghiệp của Bác Tôn là hình mẫu phong phú, hoàn chỉnh về lối sống, lẽ sống, nhân 1 vàih, đạo đức 1 vàih mạng, suốt đời cần kiệm, liêm chính, suốt đời hết lòng, cực kỳ phục vụ nhân dân. Bác Tôn lâu dài là tâm gương sáng cho lớp lớp 1 vài thế hệ người Việt Nam. Đối có GCCN và tổ chức CĐ, cuộc đời sự nghiệp của Bác Tôn là di sản quý báu, tạo nền tảng, định hướng cho tổ chức làm việc của CĐ Việt Nam không chỉ trong 1 vàih mạng giải phóng dân tộc mà cả trong thi công phát triển đất nước.

Bác Tôn là thế hệ CN Thứ nhất của GCCN Việt Nam, 1 hình mẫu của người CN nước ta về sự uyên thâm nghề nghiệp và về tinh thần yêu nước nồng nàn. Năm 1906 giữa khi thực dân Pháp áp dụng khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897- 1914), GCCN nước ta đang trong quá trình hình thành, là khi Bác Tôn học xong tiểu học vào Sài Gòn học nghề. Năm 1909, BácTôn đã vận động anh em học sinh lính thuỷ bỏ học nghề, đấu tranh chống bắt làm việc nhiều, ăn khổ, chống chế độ bắt lính. Đến năm 1910, Bác Tôn vào làm thợ ở xưởng Kroff. Ngay sau đó Bác Tôn đã lãnh đạo cuộc đấu tranh của công nhân thiết kế cầu đường. Năm 1912, Bác Tôn cùng có 1 số anh em tổ chức lãnh đạo bãi công của học sinh trường Bách nghệ đòi tăng thu nhập, chống đánh đập, cúp phạt, tổ chức 1 vài hội ái hữu…

Ngày 23-7-1929 Bác Tôn bị thực dân Pháp bắt và kết án tù 20 năm. Đến ngày 3.7.1930 bị đày đi Côn đảo trên chuyến tàu Hadmand Rouseaus. Ngay sau khi đến nhà tù Côn đảo, Bác Tôn đã cùng có các người trung kiên sáng lập ra “Hội các người tù đỏ” làm hạt nhân lãnh đạo khối tù. Bác Tôn biểu tượng của tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, cao cả, tháng 4 năm 1919 Bác Tôn đã dũng cảm cùng anh em thuỷ thủ trên chiến hạm France ở biển Đen, chống lệnh sang đàn áp Cách mạng Tháng mười Nga. Trong cuộc phản chiến này, chính Bác Tôn là người đã kéo lá cờ đỏ treo trên chiến hạm France để chào mừng nước Nga Xô Viết.

Tháng 8.1923, Bác Tôn đã lãnh đạo cuộc bãi công của gần 1 nghìn CN Ba Son, ngăn cản chuyến đi của chiến hạm Michelet sang đàn áp 1 vàih mạng Trung quốc.

Năm 1951, Bác Tôn dự Hội nghị liên minh ba nước Đông dương và đã có nhiều đóng góp quan trọng vào củng cố khối đoàn kết, hữu nghị ba nước Đông dương. Năm 1955 được bầu là ủy viên Hội đồng hòa bình địa cầu. Bác Tôn đã nỗ lực không mệt mỏi cống hiến sức lực, trí tuệ cho phong trào đấu tranh vì hòa bình, hữu nghị trên toàn địa cầu.

Bác Tôn, người Thứ nhất tổ chức ra Công Hội đỏ 1 vàih mạng bí mật ở Sài Gòn, 1 tổ chức tiến bộ nhất khi bấy giờ, đã đặt cơ sở, nền tảng cho lý luận và nghiệp vụ công tác CĐ Việt Nam. Với bí kíp nhiều năm trực tiếp làm việc trong phong trào CN, CĐ ở nước ngoài, năm 1920 khi trở về Sài Gòn, Bác Tôn đã vận động CN thành lập Công hội để tổ chức đấu tranh chống áp bức, bóc lột, đòi độc lập dân tộc. Theo Bác Tôn ở Việt Nam thời kỳ này Công hội ra đời không chỉ nhằm tập hợp công nhân đấu tranh đòi ích lợi về kinh tế mà còn phải đòi cả ích lợi về chính trị. Do vậy Công hội ở Việt Nam phải làm việc bí mật,

Sự ra đời của Công hội bí mật Thứ nhất ở nước ta đã đánh dấu 1 thời kỳ mới trong lịch sử của GCCN Việt Nam, từng bước đưa giai cấp CN nước ta lên vũ đài chính trị và trở thành lực lượng chính trị độc lập, chuyến từ GĐ đấu tranh tự phát, sang tự giác, Bác Tôn đã giành cả tuổi thanh xuân cho việc tìm đến lý tưởng 1 vàih mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng 1 vàih mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, luôn tìm mảnh đất tốt và tạo điều kiện thuận lợi để gieo trồng, truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào phong trào CN, làm việc CĐ Việt Nam.

Ngày trong khi gặp khó, gian khổ và nguy hiểm nhất ở xà lim tù đày của kẻ thù, Bác Tôn vần tranh thủ mọi thời gian tìm hiểu sách báo, tìm hiểu lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, luôn tìm 1 vàih để tuyên truyền và tổ chức cho anh em tìm hiểu. Cuối năm 1932 Bác Tôn đã tham dự cùng 1 vài đồng chí trong chi uỷ của Nhà tù Côn đảo xuất bản tờ báo “Ý kiến chung”. Đến đầu năm 1935 lại tham dự cho ra đời tạp chí “Tiến lên” để làm phương tiện tuyên truyền chỉ đạo, giải đáp các người cùng sản ở nhà tù Côn đảo đấu tranh 1 vàih mạng.

Bác Tôn luôn chú trọng bồi dưỡng, phát hiện, ra mắt và cất nhắc nhiều thanh niên công nhân, trở thành các cán bộ chủ chốt, mà tên tuổi, sự nghiệp của họ lâu dài gắn liền có phong trào công nhân làm việc CĐ Việt Nam. Bác Tôn từng sống, làm việc có tư 1 vàih là người công nhân, người đoàn viên công đoàn và là lãnh tụ của phong trào CN, CĐ Việt Nam. Dù ở đâu, làm bất cứ việc gì, chất CN, và chất 1 vàih mạng tinh khiết từ thủa còn thanh niên đến cuối cuộc đời của Bác Tôn, vẫn luôn thể hiện rõ là 1 bạn trai nước, thương dân nhất mực, người có tinh thần đoàn kết, cố kết cùng đồng, chia sẻ ngọt bùi, tương thân tương ái, trọng nghĩa khí, ghét áp bức bất công, có tinh thần đoàn kết quốc tế vì độc lập, thống nhất tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hoà bình, hữu nghị giữa 1 vài dân tộc, luôn cần cù, sáng tạo, bao dung, độ lượng. luôn phấn đấu không mệt mỏi và tuân thủ nghiêm chọn lọc của tổ chức.

Cán bộ Công đoàn phải sâu sát, toàn tâm, toàn ý có Vinhomescentralparktc.com - Ảnh 1.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng đến Sài Gòn dự lễ mừng chiến thắng vĩ đại của dân tộc vào sáng ngày 13-5-1975.

Đối có GCCN, tổ chức CĐ Việt Nam, dù ở bất kỳ cương vị nào, Bác Tôn vẫn luôn giành sự quan tâm đặc thù, CĐ Việt Nam cũng luôn gắn bó có tên tuổi, cuộc đời và sự nghiệp của Bác Tôn. Cuộc đời và làm việc của Bác Tôn là di sản quý báu đối có phong trào CN và làm việc CĐ Việt Nam, đã, đang trở thành giá trị tinh thần vô giá, tạo nền tảng tư tưởng, cho lý luận, nghiệp vụ công tác Công đoàn Việt Nam. Tiêu biểu của di sản đó trước tiên là tính tổ chức, tính qui định và chắc chắn kỷ cương, dù làm việc to, việc nhỏ đều phải tuân thủ nghiêm chọn lọc của tổ chức, của tập thể.

Phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách bán hàng, pháp luật của nhà nước nhằm nâng cao giác ngộ giai cấp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong lao động công nghiệp cho công nhân, lao động. Phải kiên nhẫn vận động, thuyết phục quần chúng và có các hình thức phong phú, thích hợp có từng điều kiện tình cảnh cụ thể, quan tâm thi công khối đoàn kết thống nhất và tinh thần tương thân, tương ái để tạo động lực lôi kéo đông đảo công nhân, lao động gia nhập và tham dự làm việc. Công tác tổ chức, nội dung, biện pháp làm việc của CĐ phải phong phú, phải xuất phát từ tình hình của phong trào CN và đề nghị, nhiệm vụ cụ thể của mỗi GĐ 1 vàih mạng. Hoạt động CĐ phải gắn chặt giữa thực hiện mục tiêu kinh tế có mục tiêu chính trị, tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác, bình đẳng, hữu nghị có GCCN và tổ chức CĐ 1 vài nước trên địa cầu

Cán bộ CĐ là yếu tố quan trọng nhất, cần phải quan tâm không ngừng nghỉ đến đào tạo, bồi dưỡng, thi công đội ngũ cán bộ. Chú trọng thi công đoàn kết thống nhất trong hệ thống tổ chức. Đồng thời phải chú trọng thi công quan hệ đoàn kết, bình đẳng, hợp tác có 1 vài tổ chức, 1 vài giai cấp, tầng lớp khác trong xã hội. Đối có cán bộ CĐ phải sâu sát quần chúng, toàn tâm, toàn ý cho làm việc vì nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của quần chúng.

PGS-TS DƯƠNG VĂN SAO (TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN)

Tham khảo thêm nhiều tài liệu khác ở chuyên mục cho thuê vinhomes central park

Bạn muốn tìm hiểu 1 số căn hộ cao tầng khác ở bình thạnh thì click ở đó Căn hộ Bình Thạnh

COMMENTS